Reglement “Individuele tijdloop 800 meter” tijdens Van Goghloop Zundert,

 

Beste atleet/atlete,

Het is zover: je mag van start voor de 800 meter individuele tijdloop. De organisatie van de Van Goghloop Zundert is blij en trots dat je de uitdaging aan wilt gaan.

Om de wedstrijd eerlijk te laten verlopen en iedereen een gelijke kans te geven, hebben we een reglement, dat hieronder beschreven staat. Vooropgesteld is dat wij er van uitgaan dat het een logisch reglement is, wat je geenszins belemmert om een sportieve topprestatie neer te zetten.

Kleed- en douchegelegenheid:

Er is kleed- en douchegelegenheid in de Sporthal Onder de Mast. Er is beperkte kleedgelegenheid bij de startlocatie en finishlocatie. Bij de start en finishlocatie is géén douchegelegenheid.

 

Parcours 800 meter:

–          Start is in de tent in de Molenstraat nabij het Oranjeplein.

–          De atleet volgt het parcours (breedte ong. 2 meter) tussen de pionnen en de borden met de “honderd-meter-punten”.

–          Bij het verlaten van het parcours volgt diskwalificatie.

–          Finish is voor de deur van het Van GoghHuis in de Molenstraat (Markt).

 

Melden en afhalen startnummer:

–          Atleten dienen zich uiterlijk 60 minuten voor aanvang te melden of aan te melden (dus vóór 17.15 uur) bij het wedstrijdsecretariaat. Hier ontvangen zij het startnummer met chip.

–          Sponsornamen op het startnummer mogen niet onleesbaar worden gemaakt.

–          Startnummer dient op de borst/rolstoel gedragen te worden. Deze moet duidelijk zichtbaar zijn tijdens de wedstrijd. Dat betekent dat het startnummer op 4 hoeken vast gemaakt moet zijn.

–          Om 17.45 uur wordt de lijst met starttijden bij het startvak en het wedstrijdsecretariaat opgehangen.

 

Start

–          Twee juryleden begeleiden de juiste deelnemer vanuit de voor het publiek afgesloten “call-room” op het juiste moment naar de start.

–          De atleet mag vijftien seconden voor zijn start plaatsnemen bij de startstreep.

–          Vijf seconden voor de start telt de starter af van vijf naar nul.

–          Bij “nul” mag de atleet starten.

 

Valse starts

–          Bij het produceren van een valse start tijdens vijf seconden aftellen krijgt de deelnemer in kwestie een tijdstraf van vijf seconden. Het jurylid naast de starter blaast kort op een fluitje, zodat de deelnemer al bij de start kan horen dat hij/zij deze tijdstraf zal krijgen.

–          Is de deelnemer eerder dan 5 seconden te vroeg weg, volgt onmiddellijke diskwalificatie. Het jurylid naast de starter blaast lang op een fluitje. De jury meldt de diskwalificatie aan de jury aan de finish.

 

Finish

Vrij snel na de finish wordt een officieuze uitslag bekend gemaakt op een bord in de omgeving van de finish.

De definitieve uitslag wordt na afloop van de 800 meter bekend gemaakt.

 

Prijsuitreiking

De tijd van prijsuitreiking van de 800 m wordt op de wedstrijddag kenbaar gemaakt.

Het betreft een prijsuitreiking voor mannen en voor vrouwen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen lopers en wheelers.

 

Reglement

Als er zich een situatie voordoet waarin dit reglement niet heeft voorzien, dan zal de wedstrijdleider een dwingende en onherroepelijke uitspraak doen.