Algemeen

Stichting Van Goghloop Zundert doet al het mogelijke om uw privacy te beschermen, waarbij al het mogelijke doen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG.

Wij maken hierbij gebruik van het stappenplan van Stichting AVG.

Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Stichting Van Goghloop Zundert zal uw persoonsgegevens gebruiken volgens onderstaand schema, met als doel om het evenement, hardloopwedstrijd en wandeling, te organiseren en de uitslagen correct te kunnen opstellen en bekend te maken:

 Doel  Beheer door   Betrokkenen  Persoonsgegevens  Bewaartermijn  Betrokken systemen
 inschrijving evenement wedstrijdsecretaris

secretaris

wedstrijdleider

deelnemers

evenement

Naam
Adres
PC en Woonplaats
Geboortedatum/leeftijd
Tel nr
lid nummer AU of VAL
en bijbehorende vereniging
foto’s
7 jaar na

inschrijving

Mylaps

inschrijven.nl

website Van

Goghloop Zundert

kranten

secretaris Emailadres 7 jaar na

inschrijving

Nieuwsbrief via

Mailchimp en

emailprogramma

penningmeester Naam
Adres
PC en Woonplaats
IBAN-nummer
7 jaar na verwerking

automatische incasso

en prijsuitreiking

digitale bankverwerking
 sponsoring secretaris

sponsorcontactpersoon

penningmeester

 sponsors  naam bedrijf

adres en woonplaats bedrijf

tel nr contactpersoon bedrijf

website link bedrijf

IBAN-nummers

7 jaar na ingaan

sponsor-

overeenkomst

website Van

Goghloop Zundert

digitale bankverwerking

emailprogramma

 

Wijzigingen

Stichting de Van Goghloop Zundert behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Dit zal gedurende de aanloop naar het ingaan van de AVG, per 25 mei 2018, met regelmaat gebeuren en ook in de tijd daarna.
Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van Van Goghloop Zundert.