Momenteel zijn er binnen de Van Goghloop Zundert de volgende vacatures niet ingevuld. Hiervoor zijn we ook zoek naar personen die deze taak op zich willen nemen.
Hieronder de opstaande vacatures:

wedstrijdsecretaris
korte taakomschrijving:
– Digitaal aanmelden van de wedstrijd op de inschrijfpagina
– Contacten onderhouden met de contactpersoon van inschrijven.nl en uitslagen.nl
– Contacten onderhouden met de contactpersoon van de tijdsregistratie
– Het regelen van de startnummers
– Het klaarmaken van de startnummers in de week voor de wedstrijd
– Het aansturen/instrueren en ondersteunen van team van vrijwilligers van het wedstrijdsecretariaat op de wedstrijddag zelf
– Regelen dat uitslagen juist aangeleverd worden voor plaatsen op de site
– Afhandelen van diverse zaken rondom het wedstrijdsecretariaat
– Prijzen regelen

Vrijwilligerscoördinator ondersteuning
Korte taakomschrijving:
– Mede bijhouden van een overzichtslijst van alle vrijwilligers
– Regelen van alle vrijwilligers op de diverse posten voor de Van Goghloop Zundert en de Kwekerijenloop
– Het aansturen/instrueren en ondersteunen van team van vrijwilligers op de wedstrijddag zelf bij de Van Goghloop Zundert en bij de Kwekerijenloop

PR
Korte taakomschrijving:
– Verzorgen van alle PR voorafgaand aan de Van Goghloop Zundert en Kwekerijenloop
– Verzorgen van PR en maken van foto’s tijdens de Van Goghloop Zundert en Kwekerijenloop
– Plaatsen van multimediaberichten op facebook, twitter etc
– Contact met diverse kranten
– Onderhouden van contacten met de fotograven aanwezig op de Van Goghloop Zundert en de Kwekerijenloop

Sponsoring ondersteuning
Korte taakomschrijving:
– Samen met de coördinator sponsoring alle mogelijke sponsortaken verrichten
– Contacteren en onderhouden van nieuwe sponsors
– Sponsormateriaal bij sponsors ophalen en indien nodig retour brengen
– Logo’s van sponsors verzamelen

Mocht je belangstelling hebben, stuur dan even een mail naar de voorzitter Jac van Nispen (voorzitter@vangoghloopzundert) of naar de secretaris Ina Gommers (secretariaat@vangoghloopzundert.nl)