Afscheid van De Roskam en van Jac Hereijgers, onze hoofdsponsor. Daar hoort een passend geschenk bij.
Jac: hartelijk bedankt voor die 10 jaar dat jij ons ondersteund hebt en wij welkom waren bij De Roskam om De Van Goghloop Zundert te organiseren.